logo
Potenciamos la competitividad y el crecimiento online de tu empresa mediante la optimización de tu entorno digital y el diseño de estrategias de crecimiento.


Información


(+34) 693 529 886

info@orbetec360.com

Síguenos

Diferències entre màrqueting digital i growth hacking

diferencias entre growth hacing y marketing digital

Diferències entre màrqueting digital i growth hacking

Des dels seus inicis, Internet ha donat grans oportunitats a les empreses com a aparador i marc d’acció per a les seves estratègies de màrqueting. L’evolució de l’ecosistema en línia ha comportat grans avenços i infinitat d’oportunitats per arribar als consumidors, naixent així el Màrqueting Digital.

Als inicis de l’“era Internet” les principals accions de Màrqueting Digital es basaven a imitar les campanyes de màrqueting que es realitzaven en canals off line (televisió, ràdio, premsa…), publicant anuncis i banners publicitaris en diferents mitjans digitals. Segons ha anat evolucionant Internet, hem anat evolucionant els usuaris, i amb això han anat evolucionant els diferents mitjans i tècniques per realitzar Màrqueting Digital. Ara podem realitzar campanyes personalitzades per al nostre públic objectiu, i a més, podem fer que ells participin i col·laborin a les nostres campanyes..

 

“Una de les coses més importants que han portat Internet i la connectivitat dels usuaris, és la de la participació activa i comunicació directa entre les marques i els usuaris.”

 

Durant l’evolució d’Internet, s’han creat diferents perfils professionals segons sorgien noves tècniques o eines. Per nomenar dos exemples que tots coneixem, les xarxes socials van portar amb si la figura del community manager, i els blocs ens van portar la figura del content marketing manager.

Bé, doncs en els darrers anys, ha sorgit la figura del growth hacker, que és el professional que es dedica al Growth Hacking. I què és això del Growth Hacking?, bé, doncs es tracta d’una metodologia de treball enfocada en exclusiva al creixement d’empreses en línia, i que sovint es confon amb Màrqueting Digital.

Des del meu punt de vista, la confusió entre aquestes dues disciplines està relacionada amb l’ús (en algunes fases o accions) de les mateixes eines digitals. Però hem d’entendre que els objectius en què s’utilitzen en les dues disciplines no són els mateixos. Vet aquí la clau per comprendre les diferències entre Growth Hacking i Màrqueting Digital.

Vegem què són cadascuna d’aquestes disciplines per comprendre tot això molt millor.

Què és el Màrqueting Digital?

El Màrqueting Digital se centra principalment en la relació entre una marca i els seus clients per guanyar la confiança necessària per a futures conversions. El treball d’un especialista de màrqueting digital és adquirir més usuaris o clients mantenint (i augmentant) la reputació de la marca. SEO, SEM, Social Media i Màrqueting de Continguts i Email Màrqueting són els principals tipus d’accions que utilitzen per aconseguir objectius. Adquirir nous clients i augmentar el coneixement de la marca és clau per a l’èxit d’una campanya de Màrqueting Digital.

marketing digital

El Màrqueting Digital es diferencia del màrqueting tradicional en el fet que podem usar diversos canals i mètodes en una mateixa estratègia, i mesurar en temps real quines accions ens funcionen millor i quines no. A més, podem segmentar de manera que pot arribar a fregar la perfecció, ja que una acció la podem fer visible per a una zona geogràfica específica i per a un públic d’edats i “costums digitals” determinades. Això és de gran ajuda per optimitzar temps i recursos.

 

Pla de Màrqueting Digital com a marc d’acció

L’eina o guia de treball d’un especialista en màrqueting digital és el pla de màrqueting digital. Aquest pla consisteix en un document on es recullen els objectius que es pretenen assolir, i de la planificació de les accions a desenvolupar. Tot ha d’estar justificat, i per arribar a aquest pla, hem de tenir realitzat un estudi on ens donarem suport per mesurar i comprovar si estem obtenint els resultats esperats.

Algunes de les accions clau en el màrqueting digital inclouen:

 1. Màrqueting de continguts
 2. Email Màrqueting
 3. Posicionament SEO
 4. Campanyes SEM (Google Ads, Facebook Ads…)
 5. Social Media

Perfils professionals en Màrqueting Digital

Com he esmentat a l’inici del post, el màrqueting ha anat evolucionant en el medi en línia quant a qualitat, eines i mitjans en què desenvolupar accions, segons han anat creixent l’ecosistema Internet. Avui dia, aquests són uns dels perfils més demandats en un departament o agència de Màrqueting Digital

 1. Digital Marketing Manager

Un Digital Marketing Manager és el responsable de desenvolupar, implementar i administrar campanyes de màrqueting digital que impulsin una empresa i els seus productes o serveis. Aquest perfil té un paper molt important per millorar el coneixement de la marca dins l’entorn digital.

 1. Social Media Manager

Un professional Social Media Manager és la persona encarregada de monitorar, gestionar i mesurar la presència digital de l’empresa a Xarxes Socials. El Social Media Manager és l’encarregat de crear el pla de social media, que estarà alineat amb els objectius de l’empresa.

 1. Especialista SEM: Search Engine Marketing o màrqueting de cercadors

El màrqueting a cercadors (SEM) és una disciplina molt influent per als especialistes en màrqueting digital. És una estratègia molt utilitzada per potenciar la marca, però també per a la venda de productes i serveis

 1. Analítica de dades

L’anàlisi de dades permet als professionals del màrqueting digital prendre decisions basades en dades. Els números determinen si una campanya és un èxit i en quin percentatge. La clau per a l’anàlisi és saber quines dades recopilar i mesurar per millorar la propera campanya, ja que les decisions preses per aquest perfil professional repercutiran en la despesa i la inversió de l’empresa.

 1. Especialista SEO

Un dels perfils professionals més demanats. El treball d’un SEO passa per la investigació i comportament d’usuari per detectar els patrons de cerca, i també, en l’optimització duna pàgina web perquè indexi bé en els cercadors.

 1. Especialista en màrqueting de continguts

Quan parlem de continguts, aquest pot ser de moltes maneres: publicacions de bloc, vídeos, podcasts, infografies, fins i tot actualitzacions d’estat de xarxes socials. El contingut continua sent el rei i l’especialista en màrqueting de continguts serà l’encarregat de liderar i executar les accions.

 1. Especialista en Email Màrqueting

El correu electrònic continua sent un dels mitjans que millors resultats dona en una estratègia de màrqueting digital. A més, amb les eines en línia disponibles avui dia, podem gestionar grans llistes de subscriptors i segmentar els emails de manera que ens permeti arribar amb el missatge correcte al nostre públic. És un perfil molt demandat en empreses que tenen grans ecommerce, de gran ajuda per a l’estratègia de promocions i comunicació amb client.

 

Què és el Growth Hacking?

growth hacking vs marketing digital

Quan parlem de Growth Hacking, ens referim a les estratègies centrades únicament en el creixement del projecte. Té una relació molt directa amb Startups o empreses en etapes inicials que necessiten un creixement massiu en poc temps i que tenen pressupostos petits. L’objectiu generalment és adquirir tants usuaris o clients com sigui possible. Aquest augment d’usuaris o clients ens ha de portar i ajudar a conèixer millor el producte i les necessitats reals del públic al qual ens dirigim.

És de gran utilitat per a projectes que estan treballant en una idea nova de negoci i que estiguin utilitzant la metodologia Lean Startup. En aquest cas, l’ajuda d’un growth hacker per treballar en les fases en les quals necessites validar el teu producte, treballar en hipòtesis, prototipat de producte i proposta mínima de valor, el Growth Hacking resultarà molt útil i necessari. De fet, de vegades també es confon Lean Startup i Growth Hacking. Per mi, i des del meu punt de vista i experiència, el Growth Hacking forma part de la mateixa transformació digital de Lean Startup.

Aconseguir arribar al nostre producte o servei de la mà de l’augment ràpid i sostingut d’usuaris, ens portarà al nostre model de negoci, i amb això, en una segona fase, desenvolupar el nostre pla de Màrqueting Digital.

Això no vol dir que un cop hem arribat a la fase de Màrqueting Digital el Growth Hacking s’ha acabat. Per res! El Growth Hacking és un mètode on es treballa contínuament en hipòtesis i experimentació. Amb això, durant la vida d’un projecte en línia, aniran sorgint noves necessitats de creixement, i amb elles, la necessitat d’implementar el mètode Growth Hacking. No se’ns pot oblidar que el “món en línia” va molt de pressa. Tan ràpid, que podem córrer el perill de quedar-nos enrere (o perdre l’interès dels nostres usuaris) sense adonar-nos-en.

 

Embut AARRR com a eina de treball del Growth hackerl

De la mateixa manera que un equip de Màrqueting Digital la seva principal eina de treball és el pla de màrqueting Digital, per a un Growth hacker, o equips de creixement d’empreses en línia, la seva guia i eina de treball per comprovar els resultats és lEmbut AARRR.

L’embut AARRR, també conegut com a mètrica pirata, és un mètode de treball i anàlisi del comportament d’usuari des del moment en què ens descobreix fins al moment en què ens recomana. Aquest embut es basa en cinc tipus de mètriques del comportament de l’usuari:

AAdquisició: de quins canals ens arriben els usuaris? Aquesta etapa és el primer contacte amb els clients.

AActivació: quin percentatge tenen una experiència inicial satisfactòria? Aquesta és l’etapa on els usuaris proven el producte.

R Retenció, tornen? L’objectiu principal d’aquesta etapa és mantenir els clients fixos en el seu producte o servei.

R – Referència: els agrada prou per recomanar-ho als seus amics? Aquesta etapa se centra en el creixement, i on la viralització hi juga un paper molt important.

R Ingressos: pot monetitzar el producte? Aquesta etapa comença quan un client compra el producte o servei.

Perfil d’un Growth hacker

Un growth hacker no pertany al departament de TIC, ni treballa al departament de màrqueting digital o producte. Els growth hackers tenen un paper multifuncional on treballen en estreta col·laboració amb l’equip de màrqueting digital, comercial o producte.

A més, és molt comú veure growth hackers amb un nivell molt alt de competències tècniques en el seu haver-hi, sent aquest un punt clarament diferenciador amb un professional de màrqueting digital. Sovint aporten habilitats de programació i altres habilitats tècniques i destaquen també les habilitats relacionades amb l’automatització de processos.

growth hacking

Entre les habilitats més reconegudes en un growth hacker podem trobar:

 1. Anàlisi de dades
 2. Dominar l’adquisició: SEO, SEM, Afiliació, Email, Content Marketing…
 3. Habilitats tècniques: coneixements de desenvolupament web, HTML, CSS,
 4. Scraping a pàgines web
 5. Control d’eines d’automatització

Màrqueting Digital vs Growth Hacking. On és la diferència?

La principal diferència rau en els objectius. El Màrqueting Digital cerca principalment el creixement de la marca, utilitzant els mitjans digitals per potenciar-la i fidelitzar el seu públic. Lògicament, això li ha de donar vendes i ingressos.

El Growth Hacking, en canvi, cerca el creixement ràpid del projecte. Busca el camí més curt i amb els menors recursos possibles per aconseguir l’èxit d’aquesta idea de negoci en línia.

Imanol Zubikarai - Orbetec360

Autor:

Imanol Zubikarai

Director tècnic i estratègia digital

No Comments

Post a Comment